Blog

A Legend about a princess

בוקר אחד מתעוררת הנסיכה לקול רעש והמולה, ומגלה
להפתעתה שזרים פולשים לארמונה היפה ומגרשים אותה.
הנסיכה לא נואשת מהמצב ויוצאת לפעולה שתחזיר לה את ביתה.
מאת: יעל סער-מרקס

read more »