Flip Book

דיפדוף בדיפדוף | Flipbook Flipbook

זאת הזדמנות לצפות ברגע מהמציאות, ולהתבונן ברגע הזה שוב ושוב, בעזרת ספרון אנימציה. פליפ-בוק הוא ספרון-דפדוף מלא דימויים, המכיל בתוכו את מימד הזמן.

האחד / האחת | The One

זוג ספרונים העוסקים בחיפוש האחד/האחת:
הספרונים עוסקים, בעזרת אנימציה זריזה, במפגשים בין אנשים הבודקים מערכות יחסים בחיפוש אחר ה"אחד" או "האחת". בכל ספרון יש דמות מחפשת. דמות זו בודקת מספר מפגשים עד לפגישה המבטיחה יחסים אוהבים באמת.

מיץ פטל- ג'ירפה | Raspberry juice – Giraffe

אחד מתוך זוג ספרונים עבור תערוכה שערכה תמרה ריקמן, האומנית המופלאה שאיירה את "מיץ-פטל". בספרון זה עסקתי בדמויות האריה והארנב, ושתיית מיץ הפטל.

מיץ פטל - ארנב ואריה | Raspberry juice - Rabbit and Lion

אחד מתוך זוג ספרונים עבור תערוכה שערכה תמרה ריקמן, האומנית המופלאה שאיירה את "מיץ-פטל". בספרון זה עסקתי בדמות הג'ירפה ושתיית מיץ הפטל.

עלילות יצור כחול

סידרה של ספרוני אנימציה בצבע.

גרפיטי | Grafitti

גיטרה | Guitar

אזניות | Headphone

סקייט-בורד | Skate-Board

מפגעים בעיר

סידרה של ארבעה ספרוני אנימציה המודפסים בשחור-לבן.

שוק הפשפשים | Flea Market

נפילה חופשית | Free Fall

בית ה"אסיד" | Acid House

אין חניה | No Parking